top of page
Dobby, karjakoira_9115.jpg
Lampaat pellolla_8661FB.jpg
Lammashalli__8804FB.jpg

Isokummun lammastila


 
Tilalla on Green Care -työtoimintaa kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille. Green Care on toimintaa joka ylläpitää ja parantaa ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua. Työtoiminta perustuu erilaisiin luontoperustaisiin menetelmiin joissa apuna käytetään eläimiä ja luontoympäristöä. Lisätietoa: https://www.gcfinland.fi/. Tilallamme Green Care -toiminta tapahtuu yhteistyössä psykiatrin ja psykologin kanssa. He vastaavat henkilökuntamme ammatillisuudesta ja ovat konsultoivia asiantuntijoita. Vuonna 2020 olemme pilotoineet myös nuorten leiritoimintaa josta kokemukset tähän saakka ovat loistavia.
Isokummun lammastila on Suomen ensimmäinen luontohoiva-laatumerkin saanut yritys. 

Green Care toiminta osana työ- ja päivätoiminnan palvelutuotantoa
 
Green Care tarkoittaa luonnon, maaseutuympäristön ja maatilan hyödyntämistä kuntoutus- ja hyvinvointipalveluiden tuottamisessa. Sen tavoitteena on ihmisten hyvinvoinnin parantaminen ( henkinen, fyysinen ja sosiaalinen ) ja elämänlaadun lisääminen. Green Care kattaa monia menetelmiä, joita käytetään tavoitteellisesti ja vastuullisesti. Green Care-ajattelulla on myös ennalta ehkäisevän työn ulottuvuuksia. Toiminta sijoittuu usein luonnon ympäristöön tai maatilalle, mutta luonnon elementtejä voidaan tuoda ja käyttää myös kaupunki- ja laitosympäristössä. Luonnon näkeminen ja kokeminen omassa lähiympäristössä luo mahdollisuuksia voimaantumiseen ja sen myötä mahdollistuu ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kasvu. Luonnon elvyttävää hyvinvointia on tutkittu 1960- luvulta lähtien. Luontoon, kasveihin ja eläimiin liittyvän toiminnan on tutkimusten mukaan todettu vahvistavan ihmisten olemassaolon kokemusta, osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja aistikokemuksia sekä rauhoittavan, virkistävän, kohentavan mielialaa ja parantavan keskittymiskykyä. Taloudelliset satsaukset Green Care- menetelmän käyttöönotossa ovat vertailukelpoiset perinteisempien toimintojen tuottamisen kanssa.
 
Green Care-toimintaa on Isokummun lammastilalla tuotettu vuodesta 2013 saakka yhdessä eri toimijoiden kanssa. Vaikuttavuudesta on paljon näyttöä asiakkaiden hyvinvoinnin kannalta. Toiminnastamme on tehty opinnäytetöitä ja tällä hetkellä kirjoitamme raporttia nuorten leiritoiminnan toteutumisesta ja vaikuttavuudesta. Green Care- menetelmää voidaan hyödyntää erilaisiin asiakasryhmiin. Pisimpään olemme tuottaneet mielenterveyskuntoutujille ja kehitysvammaisille kuntouttavaa päivätoimintaa. Asiakaskohtaisesti palvelut voivat vaihdella laajuudeltaan, sisällöltään ja kestoltaan. Päivätoiminnan järjestäminen perustuu aina asiakaskohtaisesti laadittavaan palvelusuunnitelmaan. Toiminnassa korostetaan itsenäisessä elämässä selviytymistä tukevaa ja sosiaalista vuorovaikutusta edistävää toimintaa, joiden avulla pyritään vahvistamaan asiakkaiden erilaisia arkielämän taitoja ja oman elämän hallintaa. Tilan toiminnassa on mukana psykiatri Kirsti Sikkilä sekä hänen puolisonsa psykologi, psykoterapeutti Hannu Sikkilä. Kirsti Sikkilä vastaa tilan toiminnan ammatillisuudesta ja toimii konsultoivana asiantuntijana. Hannu Sikkilä toimii työnohjaajana ja kouluttaa henkilökuntaamme uusien asiakkaiden tarpeisiin. Tilalla työskentelee tällä hetkellä kokki, kaksi työnohjaajaa ( opettaja ja lasten ja nuorten erityisohjaaja ) sekä yrittäjäpari. Lisäksi tiimiin kuuluu it-osaaja, joka vastaa tilan uuden nuorisohankkeen digitalisaation kehittämiseen liittyvissä asioissa. Syksyn 2020 aikana hallinnoimme Ely-rahoitteisesti Sykkyrä-hanketta. Tässä toiminnassa tarjosimme pilottina maatilaleiritoimintaa yläkouluikäisille pienryhmäläisille Sieviin ja Kannukseen. Hanke eteni hyvin ja vaikuttavuutta on jo näkyvissä. Toivomme tällaisen toiminnan jalkautuvan pysyväksi käytänteeksi. Lisäksi tarjoamme osaamistamme ja toimintaympäristöämme alakoululaisille ja päihdenuorille toimintapäivien muodossa. Tilalla on päätuotantona lammastalous, joten toimintaympäristönä on lammassuojat eläimineen. Lisäksi tilalla on viisi hevosta, poni ja useita koiria. Kaikkien tutkimusten ja palautteiden pohjalta on noussut tärkeimmäksi eläinten läsnäolo ja niiden kanssa työskentely. Ilman lammastilaa meillä ei olisi soveltuvaa ympäristöä tällaiselle toiminnalle.

Isokummun lammastila sai vuonna 2018 vuoden luomuyrittäjä-palkinnon sekä Sievin kunnan vuoden maataloustuottaja-palkinnon.

bottom of page